سلام سالار

باهمه لحن خوش آوائیم _______________ در به در کوچه تنهائیم

آموخته های زندگی
ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۳   کلمات کلیدی: آموزنده

سازنده‌ترین کلمه گذشت است، آن را تمرین کن.
پرمعنی‌ترین کلمه «ما» است، آن را به کار ببر.
عمیق‌ترین کلمه «عشق» است، به آن ارج بنه.


بی‌رحم‌ترین کلمه "تنفر" است، از بین ببرش.
خودخواهانه‌ترین کلمه "من" است، از آن حذر کن.
ناپایدارترین کلمه "خشم" است، آن را فرو ببر.
بازدارنده‌ترین کلمه "ترس" است، با آن مقابله کن.
با نشاط ترین کلمه "کار" است، به آن بپرداز.
پوچ‌ترین کلمه "طمع" است، آن را بکش.
سازنده‌ترین کلمه "صبر" است، برای داشتنش دعا کن.
روشن‌ترین کلمه " امید" است، به آن امیدوار باش.
ضعیف‌ترین کلمه "حسرت" است، آن را نخور.

تواناترین کلمه " دانش " است، آن را فراگیر.
محکم‌ترین کلمه "پشتکار" است، آن را داشته باش.
سمی‌ترین کلمه "شانس" است، به امید آن نباش.
لطیف‌ترین کلمه "لبخند" است، آن را حفظ کن.
ضروری‌ترین کلمه "تفاهم" است، آن را ایجاد کن.
سالم‌ترین کلمه "سلامتی" است، به آن اهمیت بده.
اصلی‌ترین کلمه اعتماد است، به آن اعتماد کن.
دوستانه‌ترین کلمه "رفاقت" است، از آن سوءاستفاده نکن.
زیباترین کلمه "راستی" است، با آن رو راست باش.
زشت‌ترین کلمه "دورویی"است، یک رنگ باش.
ویرانگرترین کلمه "تمسخر" است، دوست داری با تو چنین شود؟
موقرترین کلمه "احترام" است، برایش ارزش قایل شو.
آرام‌ترین کلمه " آرامش" است، به آن برس.

عاقلانه‌ترین کلمه "احتیاط" است، حواست را جمع کن.
دست و پاگیرترین کلمه "محدودیت" است، اجازه نده مانع پیشرفت بشود.
سخت‌ترین کلمه "غیر ممکن" است، وجود ندارد.
مخرب‌ترین کلمه "شتابزدگی" است، مواظب پُل‌های پشت سرت باش.
تاریک‌ترین کلمه "نادانی" است، آن را با نور علم روشن کن.
کشنده‌ترین کلمه "اضطراب" است، آن را نادیده بگیر.
صبورترین کلمه "انتظار" است، منتظرش بمان.
قشنگ‌ترین کلمه "خوشرویی" است، راز زیبایی در آن نهفته است.
تمیزترین کلمه "پاکیزگی" است...
رساترین کلمه "وفاداری" است، سر عهدت بمان.
تنهاترین کلمه "گوشه‌گیری" است، بدان که جمع همیشه بهتر از فرد بودن است.
هدفمندترین کلمه "موفقیت" است، پس پیش به سوی آن