سلام سالار

باهمه لحن خوش آوائیم _______________ در به در کوچه تنهائیم

حکمت
ساعت ٢:٠۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٢۳   کلمات کلیدی: مذهبی ،آموزنده

نقل است که تمام حکمت های جهان را می توان در سه جمله ذیل خلاصه کرد:

هرکس بین خود و خداوند را اصلاح کند، خداوند بین او و مردم را اصلاح میکند.

هرکس باطن خود را اصلاح کند، خداوند آشکار او را اصلاح میکند.

هرکس امور آخرت خود را اصلاح کند، خداوند امور دنیای او را اصلاح میکند.