سلام سالار

باهمه لحن خوش آوائیم _______________ در به در کوچه تنهائیم

ارتباط قانون با منطق
ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٢/۱٧   کلمات کلیدی: طنز

قانونی است اما منطقی نیست، منطقی است اما قانونی نیست نه قانونی است و نه منطقی !

 دانشجویی پس از اینکه در درس منطق نمره نیاورد به استادش گفت : قربان ، شما واقعاً چیزی در مورد موضوع این درس می دانید ؟


استاد جواب داد: بله حتماً ، در غیر اینصورت نمی توانستم یک استاد باشم . دانشجو ادامه داد : بسیار خوب ، من مایلم از شما یک سوال بپرسم ، اگر جواب صحیح دادید من نمره ام را قبول می کنم در غیر اینصورت از شما می خواهم به من نمره کامل این درس را بدهید .

استاد قبول کرد و دانشجو پرسید : آن چیست که قانونی است ولی منطقی نیست ، منطقی است ولی قانونی نیست و نه قانونی است و نه منطقی ؟

استاد پس از تاملی طولانی نتوانست جواب بدهد و مجبور شد نمره کامل درس را به آن دانشجو بدهد .

بعد از مدتی استاد با بهترین شاگردش تماس گرفت و همان سوال را پرسید و شاگردش بلافاصله جواب داد : قربان شما 63 سال دارید و با یک خانم 35 ساله ازدواج کردید که البته قانونی است ولی منطقی نیست. همسر شما یک معشوقه 25 ساله دارد که منطقی است ولی قانونی نیست و این حقیقت که شما به معشوقه همسرتان نمره کامل دادید در صورتیکه باید آن درس را رد می شد نه قانونی است و نه منطقی !!!