سلام سالار

باهمه لحن خوش آوائیم _______________ در به در کوچه تنهائیم

چهار هزار کلمه در چهار کلمه
ساعت ٩:۳٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٥   کلمات کلیدی: آموزنده ،مذهبی

بِسْم اللهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیم

در تفسیر  وَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الْحِکْمَةَ اَنِ اشْکُرْ لِلّه  نوشته‏اند که لقمان فرمود :


که چهارصد حکیم را خدمت کردم و چهار هزار کلمه حکمت آموختم و با خود اندیشه کردم که از عهده این چگونه بیرون توانم آمد؟ پس از هر هزار کلمه، یک کلمه را اختیار کردم و آن چهار هزار کلمه را در این چهار کلمه درج یافتم . دو فراموش نکردنی و دو فراموش کردنی .

و آن دوی فراموش نکردنی : یکی ذکر اللّه‏ است که آن مبدأ است و دوم مرگ که آن معاد است. و از آن دوی فراموش کردنی : یکی احسان است که از من نسبت به دیگری صادر شده باشد و دیگری رنجشی که از دیگری به من رسیده بود ، هر دو را فراموش کردم.