سخنان بزرگان و اندیشمندان در مورد دوست

دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زندگی نیست ، بلکه نشان نابودی زمان ، به گونه‌ای گسترده است . ارد بزرگ
آن که از دشمن داشتن می‌ترسد ، هرگز دوست واقعی نخواهد داشت . هزلت
دوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه داشتنش آسان‌تر است . باتلر
دوستان را در خلوت توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلد
بعضی‌ها طوری هستند که دوستان‌شان هر قدر از آنها پایین‌تر باشند بیشتر دوست‌شان دارند . چترفیلد
همه کسانی که با تو می‌خندند دوستان تو نیستند . ضرب المثل آلمانی
چیزی در جهان بهتر از دوست واقعی نیست . آکویناس
در دوستی درنگ کن ، اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش . سقراط
برای آنکه همواره دوستان‌مان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه‌ای میان خود و آنها داشته باشیم . ارد بزرگ
دوستان عبارت از خانواده‌ای هستند که انسان اعضای آن را به اختیار خود انتخاب کرده است . آلفونس کار
هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست . ارد بزرگ
اگر سزاوار آن است که دوست با جزر زندگی‌ات آشنا شود ، بگذار تا با مد آن نیز آشنا گردد ، زیرا چه امیدی است به دوستی که می‌خواهی در کنارش باشی ، تنها برای ساعات و یا قلمرو مشخصی ؟ جبران خلیل جبران
دوستی برای خود برگزین که به گاه سختی و درماندگی مددکارت باشد . بزرگمهر
در روز عشاق برای دوستت کارتی بفرست و روی آن بنویس؛ از طرف کسی که فکر می‌کند تو بی نظیری . براون
خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه‌ای دشمنی است . ارد بزرگ
دوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه شما باشد . پل نرولا
بجاست دوستی بخواهی که به روزهایت تلاش و به شب‌هایت آرامش بخشد . جبران خلیل جبران
رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد . جبران خلیل جبران
هیچگاه هماورد و دشمن خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست؛ اوست که به تو انگیزه پیشرفت می‌دهد . ارد بزرگ
ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می‌بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی . ارد بزرگ
بهترین و حقیقی‌ترین دوستانم از تهی دستانند . توانگران از دوستی چیزی نمی‌دانند . موزارت
اگر می‌خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو . ارد بزرگ
بیشتر بدبختی‌های ما قابل تحمل‌تر از تفسیرهایی است که دوستان‌مان درباره آنها می‌کنند . کولتون
از دشمن خودت یک بار بترس و از دوست خودت هزار بار . چارلی چاپلین

/ 0 نظر / 18 بازدید