روزگار ما ! ! !

کلا روزگار ما شده است :

من

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

به نظر من آدمها دو دسته هستن :

 

یا از من پولدارترن که بهشون میگم مال مردم خور و . . .

یا بی پول ترن که بهشون میگم گشنه گدا و . . .

 

یا بهتر از من کار میکنن که بهشون میگم خرحمال و . . .

یا کمتر کار میکنن که بهشون میگم تنبل و . . .

 

یا از من سرسخت ترن که بهشون میگم کله خر و . . .

یا بی خیال ترن که بهشون میگم ببو و . . .

 

یا از من هوشیارترن که بهشون میگم پرافاده و . . .

یا ساده ترن که بهشون میگم هالــو و . . .

 

یا از من شجاع ترن که بهشون میگم بی کله و . . .

یا از من محتاط ترن که بهشون میگم بی عرضه و . . .

 

یا از من دست و دل باز ترن که بهشون میگم ولخرج و . . .

یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگم خسیس و . . .

 

یا از من بزرگترن که بهشون میگم گنده بگ و . . .

یا کوچیکترن که بهشون میگم فسقلی و . . .

 

یا از من مردم دار ترن که بهشون میگم بوقلمون صفت و . . .

یا رو راست ترن که بهشون میگم احمق . . .

 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

کلا معیار همه چیز من هستم و نه حقیقت

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

نیمی از عمر را به تمسخر آنچه دیگران به آن اعتقاد دارند می گذرانیم
نیمی دیگر را در اعتقاد به آنچه دیگران به تمسخر می گیرند . . . !

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

/ 2 نظر / 14 بازدید
مهدیه

[تعجب][متفکر][سوال][من نبودم]

رها

من،اگه من نبود،دنیا گلستون می شد. همه مطالب و نوشته هاتون زیبا،ارزشمند و جذابن. تبریک می گم