نقش نگین انگشتر معصومین علیهم السلام

ائمه علیهم السّلام هر کدام شعار و جمله ای را بر نگین انگشتر خود حک می کردند . نقش نگین انگشتر سیدالشهداء علیه السّلام عبارت بود از «اِنَّ اللهَ بالغُ اَمرِهِ» و به نقلی دو انگشتر داشتند . بر نگین یکی «لا إلهَ إلاّ الله ، عُدَّةُ لِلِقاءِ الله» و بر دیگری «اِنَّ اللهَ بالغُ اَمرِهِ» بود .

هر دو تعبیر ، گویای روح شهادت طلب آن حضرت و مقام رضا و تسلیم او به دیدار خدا و پروردگار است . روایت است که در دست امام صادق علیه السّلام انگشتر جدّش حسین بن علی علیه السّلام بود و بر نگین آن نوشته بود : «لا إلهَ إلاّ الله ، عُدَّةُ لِلِقاءِ الله» و این نیز که توحید ، سرمایه لقای الهی است ، نشان دهنده روح خداجویی و شهادت طلبی اوست .

نقش نگین دیگر اولیاء خدا بدین شرح می باشد :

نقش نگین حضرت آدم (ع) ( لا اله الا الله ، محمد رسول الله ) بود با خود از بهشت آورده بود .

و حضرت نوح می فرمایند : سخنی که خدامرا به آن نجات بخشیدسزاوار است که همیشه بامن باشد ، پس درانگشتر خود ترجمه ی آن را به عربی نقش کرده ( لا اله الا الله اَلف مَرّه یا رب اصلحنی ) .

خداوند برای حضرت ابراهیم انگشتری فرستاد که درآن شش حرف نقل شده بود : ( تا اله الا الله ، محمدرسول الله ، لا حول و لا قوه الا بالله ، فوضت امری الی الله ، اسندت ظهری الی الله ، حسبی الله ) پس خدا وحی نمود که : انگشتر را در دست کن که آتش را برتوسرد وسلامت می گردانم .

نقش نگین حضرت موسی (ع) دو حرف بود که از تورات بیرون آورده بود : ( اصبر تؤجر ، اصدق تنج ) ؛ یعنی : صبر کن تا مزد یابی ، راست بگو تانجات یابی

نقش نگین حضرت سلیمان (ع) این بود : ( سبحان من الجم الجن بکلماته ) .

نقش نگین حضرت عیسی (ع) دو حرف بود که از انجیل بیرون آورده بود ( طوبی لعبد ذکر الله من اجله و ویل لعبد نسی الله من اجله ) ؛ یعنی خوشا حال بنده ای که یاد کرده شود خدا به سبب او ، و وای بر بنده ای که خدا فراموش شود از خاطر ها به سبب او

نقش نگین حضرت رسول (ص) این بود : ( لا اله الا الله ، محمد رسول الله )

نقش نگین امام حسن (ع) : ( العزه لله )

نقش نگین امام حسین (ع) : ( ان الله بالغ امره )

امام علی بن الحسین (ع) انگشتر پدر خود رابه دست می کردند .

امام محمد باقر (ع) نیز انگشتر امام حسین (ع) را در دست می کردند .

نقش انگشتر امام جعفر صادق (ع) : ( الله ولیی و عصمتی من خلقه ) بود .

نقش انگشتر امام موسی کاظم (ع) : ( حسبی الله ) بود .


/ 0 نظر / 9 بازدید