ثروت کوروش

کزروس به کورش بزرگ گفت : چرا از غنیمت های جنگی چیزی را برای خود

 

بر نمی داری و همه را به سربازانت می بخشی . کورش گفت : اگر غنیمت های

 

جنگی را نمی بخشیدیم الان دارایی من چقدر بود ؟ کزروس عددی را با معیار آن

 

زمان گفت . کورش یکی از سربازانش را صدا زد و گفت برو به مردم بگو کورش

 

برای امری به مقداری پول و طلا نیاز دارد . سرباز در بین مردم جار زد و سخن

 

کورش را به گوششان رسانید . مردم هرچه در توان داشتند برای کورش فرستادند .

 

وقتی که مالهای گرد آوری شده را حساب کردند ، از آنچه کزروس انتظار داشت

 

بسیار بیشتر بود . کورش رو به کزروس کرد و گفت ، ثروت من اینجاست . اگر آنها

 

را پیش خود نگه داشته بودم ، همیشه باید نگران آنها بودم . زمانی که ثروت در

 

اختیار توست و مردم از آن بی بهره اند مثل این می ماند که تو نگهبان پولهایی که

 

مبادا کسی آن را ببرد .

/ 1 نظر / 18 بازدید

جالب بود . [گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل][گل][لبخند][گل]