عشق و ایثار

هندویی عقربی را دید که در آب برای نجات خویش دست و پا میزند . هندو به قصد کمک دستش را به طرف عقرب دراز کرد اما عقرب تلاش کرد تا نیشش بزند ! با این وجود مرد هنوز تلاش میکرد تا عقرب را از آب بیرون بیاورد اما عقرب دوباره سعی کرد او را نیش بزند ! ! ! مردی در آن نزدیکی به او گفت : چرا از نجات عقربی که مدام نیش میزند دست نمیکشی ؟ ! هندو گفت : عقرب به اقتضای طبیعتش نیش میزند طبیعت عقرب نیش زدن است و طبیعت من عشق ورزیدن . چرا باید از طبیعت خود که عشق ورزیدن است فقط به علت این که طبیعت عقرب نیش زدن است دست بکشم ؟ !

 

هیچگاه از عشق ورزیدن دست نکش

همیشه خوب باش حتی اگر اطرافیانت نیش بزنند .

انسان هم میتواند دایره باشد و هم خط راست

انتخاب با خودتان است

تا ابد دور خودتان بچرخید یا تا بینهایت ادامه بدهید .

/ 1 نظر / 13 بازدید
ستاره

اغلب عشقا اینجوری شده همدیگرو خیلی دوست دارن و یکی از اونا مدام برا امتحان کردن یا اینکه مطمئن که ترکش نمی کنه عشقشو هی اذیت می کنه و اون یکی محبتشو بیشتر . [سوال]