معجزه‌ی عددی لا اله الا الله

همچنان که پیامبر می‌فرماید ، این عبارت بهترین سخنی است که پیامبران گفته‌اند و کسی که آخرین سخنش در دنیا لا اله الا الله باشد وارد بهشت می‌شود . این عبارت کلمه توحید است که ایمان بر‌ آن بنا شده است ، و آن کلید بهشت است . به همین خاطر خداوند حروف این عبارت را طوری مرتب کرده و نظم بخشیده است تا دلالت بر وحدانیت او تعالی باشد و این‌که او خالق آسمان‌های هفتگانه می‌باشد .

این عبارت از سه حرف ابجد تشکیل شده است : الف ، لام ، ها

از اینجاست که معجزه لغوی آن آشکار می‌شود! آیا امکان دارد انسان بتواند فقط با سه حرف عبارتی با معنا و مفهومی بس عظیم و گسترده ترکیب کند!؟

ممکن است کسی با معجزه لغوی قانع نشود . به همین خاطر خداوند در این عبارت اعجاز عددی قرار داده است ، تا دلیلی باشد بر صدق این مطلب و یکتایی خداوند .

خداوند از میان حروف عربی 3 حرف را برگزیده تا خودش را با آن وصف کند و نام‌گذاری کند (الله) و از حروفی که اسمش از آن تشکیل شده ( ا ، ل ، ه ) بزرگ‌ترین ، بهترین و بامعناترین عبارت را ترکیب کرده است که همان کلمه طیبه‌ی لا اله الا الله می‌باشد .

تنها به این هم اکتفا نکرده بلکه این حروف را طوری ترتیب داده و نظم بخشیده و به طور حیرت‌انگیزی کنار هم قرار داده که دلیلی بر علم واسع خداوند است .

در اینجاست که می‌پرسیم آیا امکان‌پذیر است برای انسانی که از حروف اسمش جمله‌ای بسازد که معرف شخصیت خودش باشد و آن را با ترتیب دقیق و شگفت‌انگیز عددی قرار دهد .

واضح است که جز پروردگار هفت آسمان کسی از عهده‌ی این کار برنمی‌آید . فراموش نکنیم که اولین کلمه‌ای که باید به گوش انسان مسلمان بخورد وقتی پا به این دنیا می‌گذارد همان لا اله الا الله می‌باشد و کسی که آخرین سخنش در دنیا لا اله الا الله باشد وارد بهشت می‌شود همچنان‌که پیامبر به ما فرموده است‌ .

به زودی متوجه خواهی شد که تناسب شگفت‌انگیز عددی در این عبارت وجود دارد و حروف و کلمات به شیوه‌ی خاص کنار هم قرار گرفته‌اند بطوری‌که تسلسل کلمات رعایت شده است . این تناسب یک دلیل ظاهری و مادی قوی است مبنی بر صدق و اعجاز این کلمه و صدق معانی و مفهوم آن .

تناسب عجیب لا اله الا الله با عدد 19 :

ابتدا این عبارت را می‌نویسیم تا متوجه بنای شگفت‌انگیز عددی حروف این عبارت شویم‌ . زیر هر کلمه تعداد حروف آن کلمه را می‌نویسیم .

لا اله الا الله

2 3 3 4

اندیشه‌ی مباحث اعجاز عددی جدید بر این اساس استوار است که اعداد را همچنان‌که هست بدون جمع یا تغییر دادن آن بخوانیم ، بنابراین عددی که در مقابل لا اله الا الله می‌توان نوشت 4332 که این عدد دو بار بر 19 بخش پذیر می‌باشد . (4332 مساوی 19 ضربدر 19 ضربدر 12) و (12 جمع اعداد «4332» می‌باشد)

عجیب این است که این اعداد را از هر طرف بچینیم از مضرب‌های 7 می‌باشد .

تناسب عجیب لا اله الا الله با عدد 7 :

1- عدد (121919) از دو طرف از مضرب‌های 7 می‌باشد و بر آن بخش‌پذیر است .

از چپ به راست (121919 = 7 ضربدر 17417) 17417 = 7 تقسیم بر 121919

از راست به چپ (919121 = 7 ضربدر 13133) 13133 = 7 تقسیم بر 919121

2- همچنین عدد 191219 از دو طرف از مضرب‌های 7 می‌باشد .

از چپ به راست (191219 = 7 ضربدر 27317) 27317 = 7 تقسیم بر 191219

از راست به چپ (912191 = 7 ضربدر 13133) 13133 = 7 تقسیم بر 912191

3- و بالاخره عدد 191912 بر 7 بخش‌پذیر است از دو جهت‌ :

از چپ به راست (191912 = 7 ضربدر 27416) 27416 = 7 تقسیم بر 191912

از راست به چپ (219191 = 7 ضربدر 31313) 31313 = 7 تقسیم بر 219191

تناسب عجیب با تعداد ایام سال ، ماه و هفته :

در عبارت لا اله الا الله ، الف 5 مرتبه تکرار شده است ، لام 5 مرتبه و ها 2 مرتبه تکرار شده است ، یعنی ( الف = 5 ولام = 5 و ها = 2 ) چنان‌که قبلاً اشاره کردیم کلمه‌ی لا اله الا الله از این 3 حرف تشکیل شده است ، همچنان‌که کلمه‌ی الله از این سه حرف تشکیل شده است . در زیر تعداد تکرار هر حرف را زیر حروف کلمه الله می‌نویسیم :

ا لــلــه

5 5 5 2

که عدد 2555 بدست می آید که بر 7 بخش پذیر است . توجه کنیم :

2555 = 7 × 365 یا به عبارت دیگر 365 = 7 ÷ 2555

در این نتایج عددی متوجه می‌شویم که عدد 365 به تعداد ایام سال اشاره دارد .

اعداد 19 و 12 (که قبلاً از تعداد حروف لا اله الا الله بدست آوردیم) عدد 19 ارتباط بین سال شمسی و قمری برقرار می‌کند و عدد 12 بیانگر تعداد ماه‌های سال می‌باشد . جالب این‌جاست که اگر این اعداد سه گانه ( 12 و 19 و 365 ) را کنار هم قرار دهیم یعنی 1219365 می‌بینیم که 3 بار بر 7 بخش‌پذیر است و از مضرب‌های 7 می‌باشد .

( 3555 = 7 ÷ 24885 = 7 ÷ 174195 = 7 ÷ 1219365)

1219365 = 7 × 7 × 7 × 3555

عدد 7 اشاره به روزهای هفته دارد . بنابراین لفظ جلاله‌ی الله با کلمه‌ی لا اله الا الله ارتباط پیدا می‌کند . این تناسب در حروف این عبارت با تعداد روزهای هفته که 7 می‌باشد و با تعداد ماه‌های سال که 12 می‌باشد و تعداد روزهای سال که 365 روز می‌باشد قابل مشاهده است . بنابراین لا اله الا الله همیشه و تا ابد شعار توحید خواهد بود .

تناسب در اول و آخر کلمه :

در ابتدای عبارت لا اله الا الله کلمه‌ی "لا" آمده است که تعداد حروفش 2 می‌باشد و در آخر عبارت لفظ "الله" آمده است که تعداد حروفش 4 می‌باشد .

لا اله الا الله

2 4

 

اگر این دو عدد کنار هم قرار دهیم می‌شود 42 که از مضرب‌های عدد 7 می‌باشد .

42 = 7 × 6 به عبارت دیگر 6 = 7 ÷ 42

که این پیام را می‌رساند که خداوند آسمان‌های هفتگانه را در 6 روز بیافرید .

از این نتیجه به اثبات می‌رسد که خداوند عبارت لا اله الا الله را به شیوه‌ی حکیمانه‌ای کنار هم قرار داده و نظم بخشیده است و بین اول و آخر تناسب برقرار کرده است و آن را بخش‌پذیر بر 7 قرار داده است تا گواه و شاهدی بر وحدانیت خداوند سبحان باشد .

همچنین خداوند تبارک و تعالی تعداد حروف کلمه طیبه‌ی لا اله الا الله را 12 قرار داده است بطوری‌که تناسب با عدد 7 هم برقرار است ( یعنی اگر شماره حروف کلمات عبارت لا اله الا الله را از چپ به راست کنار هم قرار دهیم بر 7 بخش پذیر است .

لـا ا لـــه ا لــا ا لــلــه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

یعنی عدد 121110987654321 بر 7 بخش‌پذیر است .

17301569664903 = 7 ÷ 121110987654321

= 121110987654321 7 × 17301569664903

اگر حروف لا اله الا الله را به صورت تراکمی (حروف خود کلمه به اضافه حروف ماقبلش) نیز شمارش کنیم متوجه می‌شویم که باز هم بر 7 بخش پذیر است .

لا الـه الـا اللـه

2 5 8 12

یعنی 12852 از مضرب‌های 7 می‌باشد .

12852 =7 × 1836 (1836 = 7 ÷ 12852)

و بدین‌صورت مشخص شد که حروف لا اله الا الله با همدیگر ارتباط تنگاتنگ و محکمی دارند و هرگز جدا از همدیگر نیستند . همه‌ی این تناسبات و نظم شگفت‌انگیز را در چهار کلمه این عبارت مشاهده کردیم . اگر در دیگر آیات قرآنی نیز دقت کنیم متوجه می‌شویم که عجایب این قرآن پایانی ندارد و راست گفته آنجا که پیامبر (ص) درباره قرآن می‌فرماید : "و لا تنقضی عجائبه" . عجایب قرآن پایان ناپذیر است . رواه الترمذی .

پس آیا در قرآن تدبر کرده‌ایم تا به عظمت احکام آن پی ببریم؟

لازم است تأکید کنیم که اعجاز عددی وسیله‌ای است که خداوند در قرآن کریم قرار داده است تا دلیلی مادی و عملی باشد مبنی بر این‌که قرآن از جانب خداوند است و هیچ‌گونه تحریف و تغییر و تبدیلی در آن رخ نداده است‌ . مثلاً اگر جای یکی از حروف لا اله الا الله تغییر کرده بود یا حرف دیگری آمده بود ساختار اعجاز عددی مختل می‌شد و دیگر تناسب و نظمی بین حروف وجود نداشت‌ . پس پاک و منزه است آن خدایی که همه‌ی حروف کتابش را حفظ نموده است . خداوند می‌فرماید : (إِنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ إِنّا لَهُ لَحافِظُونَ) حجر 9 " بدرستی‌که ما قرآن را فرو فرستادیم و ما آن را حفظ خواهیم نمود" .

منبع : سایت اعجاز علمی قرآن و سنت

/ 2 نظر / 23 بازدید
ما هستیم

با عرض سلام و ادب. انسان هایی که حضور در انتخابات را بی ارزش قلمداد می کنند و آن هایی که آگاهانه نادرست رای می دهند، هر دو به یک اندازه به اسلام و سرزمین خود خیانت کرده اند. دوست عزیز، گروه اینترنتی رهروان ولایت در آستانه انتخابات اقدام به راه اندازی جنبش اینترنتی حضور آگاهانه نموده است. از شما دعوت می کنیم با قرار دادن لوگوی این جنبش در وبلاگ خود به جنبش بپیوندید. ضمنا لطفا پس از قرار دادن لوگو اطلاع دهید تا علاوه بر درج خبر پیوستن شما به جنبش، وبلاگ یا سایت شما نیز در لیست جنبشی ها لینک شود. www.jonbeshnet.ir منتظر حضور گرم شما هستیم گروه اینترنتی رهروان ولایت

سالار

سلام داداش. وب قشنگ و پر محتوايي داري. موفق باشي. اگه ميشه مارو هم لينك كني سهم زيادي در تويج فرهنگ مذهب تشيع داري. اجركم عندالله