× نتیجه نهایی رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت دهم ×

بر این اساس، آرای نمایندگان مجلس به وزاری پیشنهادی به شرح زیر است:


وزیر آموزش و پرورش: خانم سوسن کشاورز:
موافق: 49     مخالف: 209    ممتنع: 28


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: آقای رضا تقی پور:
موافق: 197    مخالف: 62    ممتنع: 27


وزیر اطلاعات: حجت الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی:
موافق: 194    مخالف: 67    ممتنع: 25


وزیر اقتصاد و دارایی: آقای سید شمس الدین حسینی:
موافق: 224    مخالف: 41    ممتنع: 21


وزیر امور خارجه: آقای منوچهر متکی:
موافق: 173     مخالف: 79    ممتنع: 34


وزیر بازرگانی: آقای مهدی غضنفری: موافق: 158    مخالف: 91    ممتنع: 37


وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: خانم مرضیه وحید دستجردی:
موافق: 175     مخالف:

82    ممتنع: 29


وزیر تعاون: آقای محمد عباسی:
موافق: 163    مخالف: 83    ممتنع: 37


وزیر جهاد کشاورزی: آقای صادق خلیلیان:
موافق: 200    مخالف: 54    ممتنع: 32


وزیر دادگستری: آقای مرتضی بختیاری:
موافق: 225    مخالف: 36    ممتنع: 23


وزیر دفاع: آقای احمد وحیدی:
موافق: 227 مخالف: 54   ممتنع: 5


وزیر راه و ترابری: آقای حمید بهبهانی:
موافق: 167    مخالف: 83    ممتنع: 33


وزیر رفاه و تأمین اجتماعی: خانم فاطمه آجورلو:
موافق: 76    مخالف: 181   ممتنع: 29


وزیر صنایع و معادن: آقای علی اکبر محرابیان:
موافق: 153     مخالف: 103   ممتنع: 27


وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: آقای کامران دانشجو:
موافق: 186    مخالف:  75   ممتنع: 25


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: آقای سید محمد حسینی:
موافق: 194    مخالف:  61   ممتنع: 31


وزیر کار و امور اجتماعی: آقای عبدالرضا شیخ الاسلامی:
موافق: 193    مخالف: 63    ممتنع: 30


وزیر کشور: آقای مصطفی محمد نجار:
موافق: 182    مخالف:  75   ممتنع: 25


وزیر مسکن و شهرسازی: آقای علی نیکزاد:
موافق: 219    مخالف: 40    ممتنع: 27


وزیر نفت: آقای سید مسعود میرکاظمی:
موافق: 147    مخالف: 117    ممتنع: 19


وزیر نیرو: آقای محمد علی آبادی:
موافق: 137    مخالف:  117   ممتنع: 32

 

 

 

بر اساس آراء مأخوذه سردار احمد وحیدی بالاترین رأی اعتماد را از مجلس کسب

کرد و خانمها کشاورز و آجورلو و آقای محمد علی آبادی موفق به کسب رأی اعتماد

از مجلس نشدند.

/ 0 نظر / 12 بازدید