آرامش

هیچ چیز در این جهان چون آب ، نرم و انعطاف پذیر نیست .

با این حال برای حل کردن آنچه سخت است ،

چیز دیگری ‌یارای مقابله با آب را ندارد .

نرمی بر سختی غلبه می‌‌کند و لطافت بر خشونت .

همه این را می دانند ولی کمتر کسی به آن عمل می‌‌کند .

انسان ، نرم و لطیف زاده می‌شود

و به هنگام مرگ خشک و سخت می‌‌شود .

گیاهان هنگامی که سر از خاک بیرون می‌‌آورند

نرم و انعطاف پذیرند و به هنگام مرگ خشک و شکننده .

پس هر که سخت و خشک است ،

مرگش نزدیک شده و هر که نرم و انعطاف پذیر ،

سرشار از زندگی است .

پس : آرام زندگی کن !

/ 0 نظر / 11 بازدید