گلچینی از دعاهای صحیفة سجادیه

1-    الحمدلله علی ماعرَّ فَنا مِن نفسِهِ و اَلْهَمَنا من شُکرِهِ . (دعای 1)
ستایش مخصوص خداست چرا که بهره‎ای از معرفت خود را به ما ارزانی فرمود و از نعمت شکر خویش به ما الهام فرمود .

2-    اَعْتِقْ رِقابَنا منَ نَقمتکِ و یا مَن لا تَفنی خزآئِنُ رَحمَتِه . (دعای5)
 خدایا ما را از دوزخ انتقام خویش رهایی بخش . ای آن کسی که گنجینه‎های رحمت‎اش پایان‎پذیر نیست .

3-    وَ اکْفِنا حدَّ نوائب الزَّمانِ‌ و شرَّ مصائدِ الشیطان . (دعای 5)
 پروردگارا ما را از سختیهای حوادث عالم کفایت فرما و از شر و آسیب‎ دامهای شیطان محفوظ دار .

4-    وَ اجْعَل سلامةَ قلوبنا فی ذِکْرِ عَظَمتکِ‌ و فراغَ اَبدانِنا فی شُکر نِعْمَتکِ . (دعای 5)
 خدایا سلامت دلهای ما را در یاد عظمت خود قرار ده و آسایش تن و صحت بدن ما را به شکر نعمت و سپاسگزاری خود بدار .

5-    وَ امْلَأ لنا مِن حَسناتِنا صحائفنا . (دعای 6)
 پروردگارا پروندة کردارمان را از حسنات آکنده ساز - و ما را در نزد آن فرشتگان با کردارهای زشتمان رسوا مکن .

6-    لا تَجْعَل لِشئٍ مِن جوارِحِنا نفوذاًً فی مَعصِیتک . (دعای9)
 خدایا هیچ یک از اندامهای ما را در راه معصیتت قرار نده .

7-    لا تبقی لنا سَیئَةُ نَستَوجبُ بها عِقابک . (دعای 9)
 الهی کار بدی که به وسیلة آن مستوجب کیفر تو شویم برایمان باقی نگذار .

8-    سَهِّل لنا عفوک بِمَنِّک ، و اَجِرْنا مِن عذابِک بتجاوُزِک . (دعای 10)
 الهی بر ما منت گذار و بخششت را بر ما آسان فرما ، و با گذشت خود ما را از کیفرت رهایی بخش .

9-    اِرحَمْ تَضَرُّعنا الیک ، و اغنِنا اذ طَرَحنا اَنْفُسَنا بینَ یدَیک . (دعای 11)
 خدایا بر زاری و تضرع ما به درگاهت رحم کن ، و چون خودمان را به تو سپرده‎ایم ، بی‎نیازمان کن .

10- و اجْعَل خِتامَ ما تُحصی علینا کَتَبةُ اعمالِنا توبةً مقبولةً . (دعای 11)
 خدایا پایان آنچه نویسندگان اعمال ما ، بر می‎شمارند توبة مقبول قرار ده .

 

11- لا تَکْشِفْ عنّا سِتراً سَتَرْتَهُ علی رُؤس الأَشهاد یوم تبلی اخبار عِبادِک . (دعای 11)
 پروردگارا روزی که خبرهای بندگانت را می‎آزمایی ، پوششی را که با آن اعمال ما را پوشانده‎ای در برابر دیدگان گواهان برندار .

12- اَنَّ اِحتمالَ الجنایاتِ الفاحِشةِ لا یتکادُک . (دعای 12)
 خدایا تحمل جنایات زشت بر تو گران نمی‎باشد .

13- کُن لِدُعائی مجیباً ، و مِن ندائی قریباً و لِتَضَرُّعی راحماً و لِصوتی سامعاً . (دعای 13)
 خدایا اجابت کنندة دعایم باش و به ندایم نزدیک و به تضرع و زاریم مهربان و به صدایم شنوا باش .

14- یامَنْ الی ذِکْرِ اِحسانِه یفْزَعُ المُظْطَرُّون . (دعای 16)
ای خدایی که بیچارگان بیاد احسان او فریاد و زاری می‎کنند .

15- یا اُنْسَ کُلِ مُستَوحِشٍ غَریبٍ و یا فَرَجَ کل مَکْروبٍ کئیبٍ . (دعای 16)
ای آرام دلهای متوحش سرگردان و ای گشایش دلهای اندوهگین و شکسته .

16- لا تَعرِض عنی قد اقبلتُ علیکَ و لا تَحْرِمْنی و قَد رغِبْتُ الیک . (دعای 16)
 خدایا از من که به سوی تو رو آورده‎ام روی مگردان ، و با میلی که به سوی تو آورده‎ام مرا محروم مگردان .

17- اَذِقْنی حَلاوَةَ المَغفِرَةِ وَ اجعَلنی طَلیقَ عَفوِکَ‌و عَتیقَ رَحمَتِکَ . (دعای 16)
 خدایا شیرینی آمرزش را به من بچشان ، و مرا رها شدة بخشش و آزاد شدة رحمتت قرار بده .

18- بَلِّغ بایمانی اَکمَل الایمانَ و اجْعَل یقینی افضل الیقین . (دعای 20)
 خدایا ایمانم را به کاملترین درجة ایمان برسان و یقینم را بهترین یقین قرار ده .

19- و انْتَه بِنیتی الی اَحْسَنِ النیات و بِعَمَلی اِلی اَحْسَنِ‌الأعمالِ . (دعای 20)
 پروردگارا فرجام نیتم را بهترین نیتها بگردان و عملم را به بهترین اعمال برسان .

20- و استَعْمِلْنی بما تَسئَلُنی غداً عنهُ . (دعای 20)
 خدایا مرا بکاری که فردای قیامت از من درخواست می‎کنی وادار کن .

21- اِذا کان عُمری مَرْتَعَاً لِلشَّیطانِ فاقْبِضْنی اِلیک قَبْلَ اَنْ یسْبِقَ مَقْتُکَ الی . (دعای 20)
 الهی آنگاه که عمرم چراگاه شیطان شود ، پیش از آنکه دشمنی سخت تو به من رو آورد یا خشم تو محکم و پایدار گردد جانم را بگیر .

22- اللهم وَ انطِقْنی بالهُدی ، و اَلْهِمْنِی التَّقوی و وَفِّقْنی لِلَّتی هی اَزْکی . (دعای 20)
 پروردگارا زبانم را به هدایت گویا کن و به قلبم تقوی را الهام فرما ، و بر آنچه پاکتر و پسندیده‎تر است توفیقم ده .

23- اللهم اِنْ یکُنِ النَّدَمُ توبةً اِلیکَ فَأنَا اَنْدَمُ النادِمِین . (دعای31)
 الهی اگر پشیمانی در پیشگاه حضرتت توبه است پس من از همه پیشیمان‎ترم .

24- و اِنْ یکُنِ الترْکُ لِمَعْصیتِک اِنابة‏ً‏ فَانَا اوّلُ المنیبینَ . (دعای 31)
 خدایا اگر ترک گناه توبه محسوب می‎شود پس نخستین توبه کننده منم .

25- و اِنْ یکُنِ الاِسْتِغفارُ حِطّةًً لِلذُّنوب فِانّی لَکَ‌ مِن المُستَغْفِرینَ . (دعای 31)
و اگر استغفار سبب ریختن گناهان است پس من در برابرت از استغفار کنندگانم .

26- اللهم لَک الحمدُ‌ علی سِتْرِک بعد عِلْمِکَ ، و مُعافاتِکَ بَعْدَ خُبرِکَ(دعای 34)
 خدایا شکر تو را سزاست در خطا پوشیت بعد از علمت ، و در گذشتت بعد از آگاهیت .

27- کَم نهی لَکَ قد اتَیناهُ ، و اَمْرٍ قَد وَ قَفْتَنا علیهِ فَتَعدَّیناه . (دعای 34)
 خدایا چه بسیار از نهی‎های تو را ما مرتکب شدیم و چه بسیار از اوامر تو که ما را بر آنها مطلع کردی تجاوز نمودیم .

28- وَ سَیئَةٍ اِکْتَسبْناها و خطیئةٍ اِرْتَکَبْناها . (دعای 34)
 خدایا چه بسیار گناهانی که کسب کردیم و چه خطاهایی که مرتکب شدیم .

29- کنت المُطَّلِعَ علیها دُونَ النّاظِرین و القادِر علی اِعْلانها فَوقَ‌ القادرین . (دعای 34)
و تو بر آنها مطلع بودی اما ناظرین دیگر نمی‎دیدند ، و تو برتر از همة قدرتمندان ، ‌می‎توانستی آنها را اعلان کنی .

30- فَاْجْعَل ما سَتَرْتَ مِن العَوْرَةِ و اَخْفَیتَ مِنْ الدّخیلَةِ واعظاً لَنا  (دعای 34)
پس آنچه را از زشتیهای ما که پوشانیده‎ای و از کمبودها که پنهان داشته‎ای ، پندی برای ما قرار ده .

31- و اکسرْ شَهوتی عَن کُلِّ مَحْرَمٍ وَ ازْوِ حِرصی عَن کُلِّ مَأثََمٍ . (دعای 39)
و میل و شهوت مرا نسبت به هر حرامی درهم بشکن و حرص مرا نسبت به هر گناهی نابود کن .

32- وَ اکْفِنا طُولَ الَأمَلِ ، و قَصِِّره عنّا بِصدقِ العَمَلِ . (دعای 40)
 خدایا ما را از آرزوهای دراز بازدار و با عمل درست ، آرزوهای ما را کوتاه کن .

33- اَفْرِشْنی مهادَ کَرامَتِک و اَورِدنی شارِعَ رَحْمَتِک . (دعای41)
 پروردگارا مرا بر خوان کرامت خود مهمان کن و به سرچشمه‎های رحمتت وارد گردان .

34- یا مَن یثمِرُ الحَسَنَةَ حَتَّی ینمیها و یتجاوز عن السَیئةِ حَتی یعفیها . (دعای46)
ای آنکه حسنات را ثمر بخش می‎سازی تا رشد دهی و از گناهان در می‎گذری تا پنهانشان سازی .

35- فَاْلوَیلُ الدّائِم و لِمن جَنَحَ عَنکَ و الخَیبَةُ الخاذِلَةُ لِمَن خابَ مِنک . (دعای46)
 خدایا عذاب دائم برای کسی است که از تو روی برگرداند و یأس ذلت‎بار از آن کسی است که از درگاه تو نومید شود .

36- لا تُؤ اخِذْنی بِتَفْریطی فی جَنْبِک و تَعدّی طَوْری فی حُدودِک . (دعای47)
 پروردگارا مرا در کوتاهی نسبت به حقوقت و تجاوز از حدودت و نافرمانی از احکامت مؤاخذه مکن .

37- اِن اَهْلَکْتَنی فَمنْ ذا الذّی یعْرِضُ لَک فی عبدک . (دعای48)
 خدایا اگر هلاکم سازی چه کسی تواند در کار تو نسبت به بنده‎ات اعتراض و یا دربارة او سؤال کند .

38- انا الأسیرُ بِبلیتی المُرتَهِنُ بِعَمَلی . (دعای 53)
 خدایا از این رو من اسیر گرفتاریهایم هستم و در گرو اعمال خویشم .

39-   مَولای اِرْحَم کَبْوَتی لحرِّ وَ جْمعی وَ زَلَّةِ قَدَمی . (دعای 53)
ای سرور من ، با صورت به زمین خوردنم و بر لغزش گامهایم رحم کن .

40-   وَ اقْبض علی الصِدْقِ نَفْسی و اقْطَعْ من الدُّنْیا حاجَتی . (دعای 54)
 خدایا ، مرا در حال صدق و راستی بمیران و حاجتم به دنیا را قطع کن .

/ 0 نظر / 38 بازدید