تربیت کودک

 

۴- لازمه کار با کودک دانا بودن به احوال کودک است . اگر می خواهید در کار با

 

کودک توانا شوید بیایید به مطالعه کتابهای تعلیم و تربیت کودک و روانشناسی کودک

 

بپردازید .

 

۵- لازمه کار با کودکداشتن صداقت و صمیمیت است و لزوم هماهنگی بین آنچه

 

می گوییدو آنچه می کنید و آنچه واقعاً هستید . (خودت باش )

 

۶- لازمه کار با کودک داشتن ثبات عاطفی است .

 

۷- لازمه کار با کودک شناخت و درک کودک است همانطور که هست . (اصل

 

پذیرش)

 

۸- هر کودکی را با دیگری مقایسه نکنید ، بلکه با خودش مقایسه کنید بدانید که

 

بطور مطلق هیچ کودکی شبیه کودک دیگر نیست . (توجه کردن به اصل فردیت و یا

 

تفاوتها و شباهتهای فردی)

 

۹- در کار با کودک سعی نکنید نظرات خود را تحمیل کنید . اجازه بدهید حالا که او

 

می خواهد بازی کند یا کتابی برای خواندن انتخاب کند ، خود اسباب بازی و کتابش

 

را انتخاب کند البته در چهار چوب قوانین و مقررات . ( اصل خود تصمیم گیری)

 

۱۰- سعی کنید با ایجاد فضای اطمینان بخش و اعتماد ، رازدار و محرم اسرار کودک

 

باشید . (اصل رازداری)

 

۱۱- در کار کردن با کودکان سعی کنید مساوات و عدالت را رعایت کنید . چنانچه

 

کودکی زیبا آفریده شده یا از امتیاز دیگری برخوردار است . اجازه ندهید این گونه امور

 

احساستان را تحت تأثیر قرار دهد و تبعیض قائل شوید و به او توجه بیش از حد

 

معمول ابراز دارید . ( اصل مهار احساسات )

 

۱۲- بهترین روش ایجاد ( تقویت و تکرار رفتار مورد نظر ) تشویق است .

 

۱۳- از تنبیهبدنی و سرزنش و خجالت دادن کودک جداً خوددرای کنید .

 

۱۴- هیچگاه به کودک نگویید حالا دیگر تو بچه نیستی ، چون او بزرگ هم نیست و

 

بدین تربیت با گفتن این جمله در او ایجاد اضطراب می کنید . به جای همه این

 

حرفها بهتر است دلیل انجام دادن یا انجام ندادن کار را برایش توضیح دهید .

 

۱۵- اگر کودکی کار نادرستی انجام داد ، دلیل نادرستی آن کار را برایش توضیح

 

دهید نه اینکه بگویید . (تو را دوست ندارم) و با این گفته در او ایجاد ناامنی و

 

اضطراب کنید .

 

۱۶- سعی کنید همیشهاسم کودک را با اسم کوچک و پسوند جان صدا بزنید .

 

۱۷- در تماس بین خود و کودک سعی کنید فضایی ایجاد شود که کودک بتواند

 

آزادانه احساسات خود را بازگو کند .

/ 0 نظر / 13 بازدید