چند توصیه ایمنی برای سفر با هواپیما ! ! !

- سعی کنید از مهربانی و عطوفت بیشتری در برخورد باآشنایانتان استفاده نمایید و دیدن چند فیلم دراماتیک یا حتی تراژیک را نیز مد نظرقرار دهید .

-تا می‌توانید عکس‌های دسته جمعی بگیرید .

-اگر انسانعاقبت‌اندیشی بوده‌اید و در اماکنی همچون بهشت زهرا املاکی را خریداری نموده‌اید،فروش آن را در دستور کار قرار دهید. چون معمولا در موارد مشابه نیازی به آن املاکنبوده است .

-نذورات گذشته را ادا کرده و از نذر دوباره نیز غافل نباشید .

-همراهداشتن کتب ادعیه در طول پرواز توصیه می‌شود .

-حتی‌المقدور از همراه داشتنچیزهای سیاه‌رنگ اضافی خودداری نمایید .

-روی دست و پایتان، موارد زیر رابنویسید :

نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر و در صورت امکان تلفنتماس آشنایان نزدیک .

-اگر با دیدن پرنده آهنی متوجه شدید که با یکهواپیمای تُپُل مُپُلو روبه‌رو هستید، آب دهان خویش را به شدت قورت دهید .

-سعیکنید قبل از بالا رفتن از پله‌های هواپیما، همچون قهرمانان سرافراز ورزشی بوسه ایبر زمین زده و سپس سوار شوید .

یک توصیه مهم هم برای هواپیما سواران دیگرنقاط جهان و مخصوصا منطقه اتازونی دارم که در آن نام شرکت سازنده مهم نیست .

-اگر با سرعت به یک ساختمان بلند نزدیک می‌شوید، به جای دلهره و نگرانی بهتر است ازپنجره بیرون را نگاه کرده و برای دوربین‌های تلویزیونی دست تکان دهید .

/ 0 نظر / 12 بازدید