ترتیب چینش ماهها در ملل مختلف

ترتیب ماه‌های میلادی با معادل تقریبی فارسی آن

حتما برای شما هم پیش آمده که بخواهید ترتیب ماه‌های میلادی را بدانید یا حتی به دنبال تطابق ما‌ه‌های فارسی با میلادی باشید . یعنی مثلا بخواهید بدانید 15 اردیبهشت با کدام ماه میلادی برابر است و مسائلی از این‌دست . اگر با من همراه باشید این مسئله برای همیشه برای‌تان حل خواهد شد ! لطفا جداول زیر را بخوانید تا همه‌چیز دست‌گیرتان شود .

برج

نام فارسی

نام انگلیسی

معادل تقریبی با ماه فارسی

1

ژانویه

January

بهمن

2

فوریه

February

اسفند

3

مارس

March

فروردین

4

آوریل

April

اردبیهشت

5

مه

May

خرداد

6

ژوئن

June

تیر

7

ژولای

July

مرداد

8

آگوست

August

شهریور

9

سپتامبر

September

مهر

10

اکتبر

October

آبان

11

نوامبر

November

آذر

12

دسامبر

December

دی

 

 

« برابری ماه میلادی با ماه ایرانی »

از تاریخ

ماه

تا تاریخ

ماه

برابر با

ماه

ماه

11

دی

11

بهمن

=

ژانویه

January

12

بهمن

9

اسفند

=

فوریه

February

10

اسفند

10

فروردین

=

مارس

March

11

فروردین

10

اردبیهشت

=

آوریل

April

11

اردبیهشت

10

خرداد

=

مه

May

11

خرداد

9

تیر

=

ژوئن

June

10

تیر

10

مرداد

=

ژولا

July

11

مرداد

9

شهریور

=

آگوست

August

10

شهریور

8

مهر

=

سپتامبر

September

9

مهر

10

آبان

=

اکتبر

October

11

آبان

9

آذر

=

نوامبر

November

10

آذر

10

دی

=

دسامبر

December

 

« برابری ماه ایرانی با ماه میلادی »

از تاریخ

ماه

تا تاریخ

ماه

برابر با

ماه

21

مارس (March)

20

آوریل (April)

=

فروردین

21

آوریل (April)

21

مه (May)

=

اردبیهشت

22

مه (May)

21

ژوئن (June)

=

خرداد

22

ژوئن (June)

22

ژولا (July)

=

تیر

23

ژولا (July)

22

آگوست (August)

=

مرداد

23

آگوست (August)

22

سپتامبر (September)

=

شهریور

23

سپتامبر (September)

22

اکتبر (October)

=

مهر

23

اکتبر (October)

21

نوامبر (November)

=

آبان

22

نوامبر (November)

21

دسامبر (December)

=

آذر

22

دسامبر (December)

20

ژانویه (January)

=

دی

21

ژانویه (January)

19

فوریه (February)

=

بهمن

20

فوریه (February)

20

مارس (March)

=

اسفند

 

/ 0 نظر / 127 بازدید