آرامش

هیچ چیز در این جهان چون آب ، نرم و انعطاف پذیر نیست .

با این حال برای حل کردن آنچه سخت است ،

چیز دیگری ‌یارای مقابله با آب را ندارد .

نرمی بر سختی غلبه می‌‌کند و لطافت بر خشونت .

همه این را می دانند ولی کمتر کسی به آن عمل می‌‌کند .

انسان ، نرم و لطیف زاده می‌‌شود و به هنگام مرگ خشک و سخت می‌‌شود .

گیاهان هنگامی که سر از خاک بیرون می‌‌آورند نرم و انعطاف پذیرند

و به هنگام مرگ خشک و شکننده .

پس هر که سخت و خشک است ، مرگش نزدیک شده

و هر که نرم و انعطاف پذیر ، سرشار از زندگی است .

آرام زندگی کن !

/ 0 نظر / 22 بازدید