صفات نیک و بد در جلو و عقب

انسان‌ها به شیوه هندیان بر سطح زمین راه مى‌روند . با یک سبد در جلو و یک سبد در پشت ! در سبد جلو ، صفات نیک خود را مى‌گذاریم . در سبد پشتی ، عیب‌هاى خود را نگه مى‌داریم .

به همین دلیل در طول زندگى ، چشمانمان فقط صفات نیک خودمان را مى‌بیند و عیوب همسفرى که جلوى ما حرکت مى‌کند . بدین گونه است که درباره خود بهتر از او داورى مى‌کنیم ، غافل از آن که نفر پشت سرى ما هم به همین شیوه درباره ما مى‌اندیشد !


پائلو کوئیلو

/ 0 نظر / 10 بازدید