اعمال روز عید غدیر

پیمان اخوت و برادری

از برنامه‌های اسلام ایجاد اخوت و برادری است و به همین منظور پیامبر اکرم بین مسلمانان مهاجرین و انصار پیمان برادری بست و با پیمان اخوت علی را با خویش برادر نمود و در برخی از زیارات که خطاب به پیامبر می خوانیم «السلام علیک و علی اخیک علی بن ابیطالب علیه السلام» یعنی سلام بر تو و برادرت علی اشاره به همین برادری است .
پیمان برادری و عقد اخوت بستن از اعمال وارده در روز غدیر است و صیغه مخصوصی دارد که در مفاتیح الجنان آمده است .

احسان و انفاق

احسان و انفاق از دستورات ویژه اسلامی است اما در ایام بزرگ مثل عید غدیر بر آن تاکید بیشتری شده است در سیره امام حسن‌(ع) است که ایشان روز عید غدیر مهمانی می داد و شخص امام علی‌(ع) نیز در آن مراسم شرکت می‌کرد .

صله رحم

صله رحم از پسندیده ترین آداب اسلامی است و شرع مقدس اسلام بر مطلب تاکید فراوان نموده است اما در روز عید غدیر بر این نکته سفارش بیشتری شده است امام صادق‌(ع) می فرماید از کارهایی که در روز عید غدیر مستحب است صله رحم است .

رفع حاجت مؤمنان

رفع حاجت مؤمنان از جمله اعمالی است که اسلام برای آن ارزش خاصی قائل شده است و ائمه آن را از چند طواف برتر می‌دانند . در روز غدیر این عمل فضیلت بیشتری دارد .

امام علی‌(ع) فرمودند : کسی که مؤمنان را در روز غدیر تکفل کند نزد خدای متعال من ضامنش هستم که از کافر شدن و پریشان شدن در امان باشد . یعنی رفع حاجت مومنان سبب عاقبت به خیری است .

دعا و روزه و عبادت

روزه و دعا از اعمالی است که در همه اعیاد مورد سفارش و تاکید است خاصه در روز عید غدیر . حسن بن راشد گوید از امام صادق‌(ع) در باره عید غدیر پرسیدم و حضرت فرمود این عید از عید قربان و فطر برتر است . آن روز را روزه بگیرید و بر محمد و آلش زیاد صلوات بفرستید .

/ 2 نظر / 23 بازدید