زنان شایسته

در رابطه با استعمار و استثمار هر چه بیشتر زن ، مبلغین مکتبهاى مادى که طبعا اخلاق ،

فضیلت و کمال را پوچ و تخیلى پنداشتند و انسان را تا حد بهائم و حیوانات تنزل داده و

ساقط کردند، ارزشهاى زن را نیز تنها ارزشهاى حیوانى معین ساخته ، بیشتر زنهاى زن را نیز

تنها ارزشهاى حیوانى معین ساخته ، بیشتر زنهاى آلوده و کسانى را که در اختیار سوداگران

قرار مى گرفتند و بهتر وسیله و ابزارى براى شهوترانان مى گشتند (شایسته ) معرفى نمودند!

انواع تحقیر و اهانت به مقام زن در جریان ناجوانمردانه و غیر انسانى مسابقات زنان و دختران

(به اصطلاح ) شایسته در جهان به قدرى تاءسفبار و غم انگیز است که نقل همه آنها را هم ،

بر خلاف انسانیت و اخلاق دانسته ، از نگارش آن صرفنظر مى کنیم !


شایستگى در قرآن

منطق وحى (قرآن کریم ) علاوه بر اینکه براى زن و مرد، به طور یکسان معیار ارزش و

کرامت و بزرگوارى را، تقوا و ایمان معرفى کرده است که ثمره آن طبعا، همه فضیلت ها و

پاکیها خواهد بود براى زنان یک سلسله ارزشها و شایستگى ها را مشخص ساخته است که

باز با ایمان و تقوا رابطه تنگاتنگ دارند.


قرآن مجید اعلام مى دارد که :

انا خلقنا کم ذکر و انثى و جعلنا کم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندلله اتقاکم ملاحظه

مى کنید که ملاک شایستگى ، فقط تقوا معرفى شده است و براى زن و مرد، هیچ چیز دیگر

قابل مقایسه با صفت تقوا و هم وزن با آن نیست .

آنگاه تمام صفات والاى الهى و ارزشهاى انسانى را براى زن و مرد خاطر نشان ساخته و

همواره راه رشد و حرکت تکاملى آنان را نشان داده و آنها را از آنچه که بر زیان کرامت و

شرافت انسانى آنان مى باشد، باز داشته است!

/ 0 نظر / 19 بازدید