10 توصیه برای پیشگیری از جعل چک‌های بانکی

1- حتما متن چک را با یک نوع خودکار بنویسید تا در صورت دست بردن به متن آن ، جعلی بودن آن مشخص شود .

2- جهت تکمیل متن چک فقط از خودکار استفاده کرده و از روان‌نویس و . . . استفاده نکنید .

3- تاریخ چک را به صورت افقی و عمودی به صورت عددی و به حروف درج کنید .

4- رقم چک را به صورت ریالی ، تومانی و هم به صورت عددی و حروف بنویسید .

5- روی کلیه قسمت‌های تکمیل شده را با چسب شیشه‌ای بپوشانید یا روی آن را ‌«های‌لایت» کنید .

6- جلوی تمامی قسمت‌های پر شده را ببندید .

7- از صدور چک سفید امضا جدا خودداری کنید .

8- سعی شود چک قبل از صدور ، مهر یا امضا نشود .

9- در هنگام امضای چک ، طوری امضا شود که آثار امضا روی برگه‌های دیگری از دسته چک حک نشود .

10- ته برگ چک را به دقت تکمیل کنید .

/ 0 نظر / 10 بازدید