40 نکته زیبا و آموزنده برای زندگی

6- پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر .

7- کار بزرگ وجود ندارد ، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .

8- کارتان را آغاز کنید ، توانایی انجامش بدنبال می آید .

9- انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .

10- همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده ، شاید بازگشاینده قفل در باشد .

11- تنها راهی که به شکست می انجامد ، تلاش نکردن است .

12- دشوارترین قدم ، همان قدم اول است .

13- عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .

14- آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .

15- وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد ، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .

16- در اندیشه آنچه کرده ای مباش ، در اندیشه آنچه نکرده ای باش .

17- امروز ، اولین روز از بقیة عمر شماست .

18- برای کسی که آهسته و پیوسته می رود ، هیچ راهی دور نیست .

19- امید ، درمانی است که شفا نمی دهد ، ولی کمک می کند تا درد را تحمل کنیم .

20- بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید ، یک شمع روشن کنید .

21- آنچه شما درباره خود فکر می کنید ، بسیار مهمتر از اندیشه هایی است که دیگران درباره شما دارند .

22- هرکس ، آنچه را که دلش خواست بگوید ، آنچه را که دلش نمی خواهد می شنود .

23- اگر هرروز راهت را عوض کنی ، هرگز به مقصد نخواهی رسید .

24- صاحب اراده ، فقط پیش مرگ زانو می زند ، وآن هم در تمام عمر ، بیش از یک مرتبه نیست .

25- وقتی شخصی گمان کرد که دیگر احتیاجی به پیشرفت ندارد ، باید تابوت خود را آماده کند .

26- کسانی که در انتظار زمان نشسته اند ، آنرا از دست خواهند داد .

27- کسی که در آفتاب زحمت کشیده ، حق دارد در سایه استراحت کند .

28- بهتر است دوباره سئوال کنی ، تا اینکه یکبار راه را اشتباه بروی .

29- آنقدر شکست خوردن را تجربه کنید تا راه شکست دادن را بیاموزید (مگر چقدر تو دنیا فرصت داریم؟!!!)

30- اگر خود را برای آینده آماده نسازید ، بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید .

31- خودتان را به زحمت نیندازید که از معاصران یا پیشینیان بهتر گردید ، سعی کنید از خودتان بهتر شوید .

32- خداوند به هر پرنده ای دانه ای می دهد ، ولی آن را داخل لانه اش نمی اندازد .

33- درباره درخت ، بر اساس میوه اش قضاوت کنید ، نه بر اساس برگهایش .

34- انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول نمی زند که خیال می کند دیگران را فریب داده است .

35- کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد ، شایسته است که هر دو پایش بشکند .

36- هرکه با بدان نشیند ، اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد ، به طریقت ایشان متهم گردد .

37- کسی که به امید شانس نشسته باشد ، سالها قبل مرده است .

38- اگر جلوی اشتباهات خود را نگیرید ، آنها جلوی شما را خواهند گرفت .

39- اینکه ما گمان می کنیم بعضی چیزها محال است ، بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده باشی .

40- اشتباهات خود را توجیه نکن تا راه برای اشتباه بعدی بسته باشی .

/ 0 نظر / 21 بازدید