هفت مکمل

از نظر گاندی هفت موردی که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند :

1- ثروت بدون زحمت      2- لذت بدون وجدان    3- دانش بدون شخصیت 

 4- تجارت بدون اخلاق   5- علم بدون انسانیت    6- عبادت بدون ایثار

7- سیاست بدون شرافت

/ 0 نظر / 15 بازدید