پیغام گیر تلفن پدربزرگ و مادر بزرگ ها ! ! !

ما اکنون در دسترس نیستیم ؛ لطفاً بعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید :

اگر شما یکی از بچه های ما هستید ؛ شماره 1 را فشار دهید .

اگر می خواهید بچه تان را نگه داریم ؛ شماره 2 را فشار دهید .

اگر می خواهید ماشین را قرض بگیرید ؛ شماره 3 را فشار دهید .

اگر می خواهید لباسهایتان را تعمیر کنیم ؛ شماره 4 را فشار دهید .

اگر می خواهید بچه تان امشب پیش ما بخوابد ؛ شماره 5 را فشار دهید .

اگر می خواهید بچه تان را از مدرسه بیاوریم ؛ شماره 6 را فشار دهید .

اگر می خواهید برای مهمانان آخر هفته تان غذا درست کنیم ؛ شماره 7 را فشار دهید .

اگر می خواهید امشب برای شام بیایید ؛ شماره 8 را فشار دهید .

اگر پول می خواهید ؛ شماره 9 را فشار دهید .

اما اگر می خواهید ما را برای شام دعوت کنید یا ما را به گردش ببرید ، بگویید ، ما داریم گوش می کنیم ! ! !

/ 1 نظر / 12 بازدید
عسل

خیلی خیلی جالب بود کلی خندیدیم[چشمک]