28گام برای داشتن زندگی موفق

گام دوّم: نشانة موفّقیت در زندگی مشترک چیست؟
ازدواج می‌کنیم که آرامش پیدا کنیم. به دنبال آرامشیم تا سرمایه‌اش کنیم برای رسیدن به هدفی که برای آن به دنیا آمده‌ایم. آرامش یافتن با ازدواج در گرو زندگی با کفو است. اگر همسرمان کفومان نیست، چه کنیم؟ اگر هست، چگونه از این کفویت برای رسیدن به آرامش استفاده کنیم؟


گام سوّم: قرار دادن یک معیار ثابت در زندگی
معیارهای زیادی در زندگی من و تو وجود دارد که برنامه‌های زندگی‌مان را تنظیم می‌کند. حرف مردم یکی از همین ملاک‌ها است. زندگی دیگران، پول، خواسته‌ها و تمایلات نفسانی و ... . آیا می‌توان زندگی را با این ملاک‌ها مدیریت کرد؟ معیار ثابتی که بتواند ثبات زندگی ما را ضمانت کند چیست؟


گام چهارم: پُر نگه داشتن کانون خانه از معنویّت
گذشتن از هواهای نفسانی، کنار گذاشتن منیّت‌ها، مبارزه با انحرافاتی که در زندگی هر کسی ممکن است رخ دهد، نیازمند به قوت یافتن معنوی است. برای این که بتوانیم به این اندازه از معنویت برسیم چه باید کرد؟


گام پنجم: قرار دادن خود، در جایگاه مشخص هستی
زن، زن است و مرد، مرد. برای این که نظام زندگی از هم فرو نریزد باید زن در جایگاه زنانۀ خود بماند و مرد هم مردانگی کند؛ اما چگونه؟


گام ششم: تلاش برای شناخت روحیّات و حسّاسیت‌ها
آیا می‌دانی یکی از دلایلی که با همسرت به مشکل برمی‌خوری آن است که شناخت خوبی از روحیات و حساسیت‌های او نداری؟ آیا می‌دانی برای مدیریت صحیح رفتار خود با همسرت، باید رفتار خود را با روحیات و حساسیت‌های او تنظیم کنی؟ چگونه می‌توان با روحیات و حساسیت‌های همسر آشنا شد؟


گام هفتم: همان طور برخورد کنیم که دوست داریم با ما برخورد کنند
اگر هر کسی همان طور که دوست داشت دیگران با او برخورد کنند با دیگران برخورد می‌کرد، بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد و بسیاری از مشکلات پیش آمده به راحتی هر چه تمام‌تر حل می‌شد.


گام هشتم: شکارچی عیب‌هایمان باشیم
فکر می‌کنی چرا این اندازه روی عیب‌های همسرت تمرکز یافته‌ای و توجه به این عیب‌ها هم دل تو را نسبت او تیره کرده؟ یکی از دلایل اصلی، غافل شدن از عیوب خویش است.


گام نهم: انتقاد پذیری
برای این که بتوانیم عیب‌های خود را اصلاح کنیم، باید چشم‌های همسرمان را هم به یاری بطلبیم. اگر انتقادپذیر باشی، راه رشد را در مقابل خود باز کرده‌ای؟ البته حواست باشد اگر می‌خواهی به همسرت کمک کنی تا عیب‌های خودش را اصلاح کند، در مقام یک منتقد باید مهارت‌هایی را یاد بگیری.


گام دهم: محبّت؛ روح زندگی
بدون محبت زندگی طعمی ندارد. محبت زندگی‌های سخت را هم شیرین می‌کند. نبود محبت، بهترین زندگی‌ها را هم تلخ می‌کند. شاید تو هم مانند برخی دیگر فکر کنی،که همسرت را غرق محبت کرده‌ای؛ اما اگر با شیوه‌های محبت به همسر آشنا شوی، طور دیگری قضاوت کنی.


گام یازدهم: خوش خُلقی، محور زندگی
وقتی اخلاقت خوب باشد، همه دوستت دارند. تو هم از انسان بداخلاق فراری هستی؛ اصلا انسان بداخلاق از خودش هم فراری است. می‌دانم که دوست داری، با خشمت مبارزه کنی؛ اما راهش را باید گرفت. وقتی با عصانیت‌ها مبارزه کردی، زندگی آغاز دیگری خواهد یافت.


گام دوازدهم: صداقت؛ رکن زندگی
تنها زمین نیست که می‌لرزد. در زندگی هم زلزله می‌آید. مراقب باش با دوری از صداقت، زندگی خودت را نلرزانی. اعتماد چیزی نیست که اگر رفت، به این راحتی برگردد.


گام سیزدهم: احترام متقابل؛ دیواری که نباید شکسته شود
احترام، دیواری است که ترک برداشتنش، زندگی‌مان را به هم می‌پیچد. اختلاف امری طبیعی است؛ البته حد و اندازه دارد؛ اما به نظر تو نمی‌شود، محترمانه با هم اختلاف داشت؟


گام چهاردهم: درک متقابل؛ زمینة تفاهم
اگر می‌خواهی همسرت از زندگی با تو راضی باشد، به او بفهمان که او را می‌فهمی. زندگی با کسی که تو را درک نمی‌کند، مانند زندگی با کسی است که زبانت را نمی‌فهمد. مراقب تو آن کسی که نباشی که همسرت احساس می‌کند زبانش را نمی‌فهمی.


گام پانزدهم: اعتدال در تمام مسائل زندگی
زیبایی تمام خوبی‌ها با افراط و تفریط تبدیل به زشتی می‌شود. عبادت، تفریح، رفت و آمد، کار، نظافت و بهداشت، پوشاک و ... اموری است که با افراط و تفریط در آن‌ها می‌توان مشکلات زیادی برای زندگی تولید کرد.


گام شانزدهم: نظافت و آراستگی
نظافت و آراستگی چیزی است که هر انسانی آن را دوست دارد؛ فارغ از این که چگونه می اندیشد و به چیزی اعتقاد دارد. نظافت بدن، لباس و خانه را نباید دست کم گرفت. یک بار زندگی‌ات را مرور کن، شاید به این نتیجه برسی که برخی از بهانه‌جویی‌های همسرت ریشه در عدم توجه تو به نظافت دارد.


گام هفدهم: تأمین فضایی شاد در خانواده
شادی نیاز انسان است؛ کوچک و بزرگ هم ندارد؛ اما فکر نکن که شادی را تنها با پول می‌شود به دست آورد. چه بسیار خانواده‌های ثروت‌مندی که با شادی قهرند و چه بسیار خانواده‌های مستمندی که شادی رفیق دیرینۀ خانۀ آن‌ها است.


گام هجدهم: برنامه ریزی؛ استفادة بهینه از عمر
عمر سریالی است که هر چه التماس کنی، برایت تکرارش نمی‌کنند؛ پس باید بیش‌ترین و بهترین استفاده را از آن کرد. برای استفاده از عمر باید برنامه داشته باشی؛ اما چگونه باید برنامه ریخت تا بتوان آن را اجرا کرد؟


گام نوزدهم: ایجاد فرهنگ گفتگو
به حکم این که انسانی و عقل داری، باید بتوانی بسیاری از مسائل زندگی‌ات را به میدان گفت و گو بکشانی. همه چیز را که نمی‌شود با دستور و تحکّم حل کرد. نگو بارها گفت و گو کرده‌ام و نتیجه نگرفته‌ام. باید با مهارت‌های گفت و گو آشنا شوی تا بتوانی گفت و گوی سازنده‌ای داشته باشی.


گام بیستم: شاکر بودن و پرهیز اکید از مقایسه
این قدر همسرت را با دیگران مقایسه نکن. مقایسه، بلای زندگی مشترک است. وقتی به ورطۀ مقایسه افتادی، دلت از همسرت زده می‌شود. می‌دانی چگونه باید از دام مقایسه رهایی یابی؟


گام بیست و یکم: سرزنش ممنوع
وقتی همسرت را سرزنش کردی و در این کار زیاده‌روی هم کردی، منتظر اتفاق‌های ناگوار باش. سرزنش؛ به ویژه وقتی رنگ افراط به خود گرفت، از دوست برای تو دشمن می‌سازد.


گام بیست و دوّم: سوء ظنّ ممنوع
چرا وقتی رفتاری از همسرت می‌بینی، که چند احتمال دربارۀ آن وجود دارد، بدترین احتمال را در خیالت بزرگ می‌کنی؟ مگر نمی‌شود احتمال‌های خوب را هم در فکرت پرورش دهی؟ با گمان‌های بد انبوهی از دیوارهای بلند را به دور خود می‌کشی که هر روز فاصلۀ تو را با خوش‌بختی و شادکامی بیش از پیش می‌کند.


گام بیست و سوّم: قهر ممنوع
وقتی برای رام کردن عقل، منطق هست و برای آرام کردن دل، محبت؛ چرا قهر؟ قهر فاصلۀ تو را با همسرت زیاد می‌کند؛ به گونه‌ای که او در خلوتش تو را محاکمه می‌کند و تو هم او را ذهن خویش متهم می‌کنی. قهر راه چاره نیست، عمیق کردن مشکل است.


گام بیست و چهارم: صبر، سرمایة زندگی
برای رسیدن به هدف باید صبر کردو هر اندازه هدف بزرگ‌تر باشد، صبر بیش‌تری هم نیاز دارد. اگر قله‌های بلند را نشانه گرفته‌ای، بدان که عجله انگیزۀ تو را برای فتح قله‌ها ضعیف خواهد کرد.


گام بیست و پنجم: عذر خواهی و پذیرش عذر
اشتباه کردن، اشتباه بزرگی نیست، اشتباه بزرگ آن است که اشتباه کنی و عذرخواهی نکنی. حتی اگر اشتباه بزرگی هم مرتکب شده‌ای، با عذرخواهی می‌توانی بزرگی اشتباهت را از یاد همسرت ببری. یادت باشد اگر همسرت هم اشتباهی کرد و پوزش طلبید، بی‌منت عذر او را بپذیری.


گام بیست و ششم: مدارا و رفق
همه چیز که بر وفق مراد انسان نیست. دنیا بر مدار مراد چه کسی چرخیده که تو دومین نفر باشی. مشکلاتی در زندگی هست که شاید راهی برای حل آن‌ها وجود نداشته باشد؛ اما ناامید نشو؛ مدارا خود راه حلی است برای رسیدن به اهداف بلند.


گام بیست و هفتم: ایجاد فرهنگ گذشت
زندگی که دادگاه نیست تا تو به دنبال احقاق حق باشی. زندگی، زندگی است. باید گذشت کرد تا بتوان از زندگی لذت برد. گذشت رمز پیروزی در زندگی است.


گام بیست و هشتم: مشاوره؛ پشتیبانی مطمئن
می‌توانی عقل دیگران را به کمک زندگی خود بیاوری. مشاوره دخالت دادن دیگران در زندگی نیست. کمک گرفتن از عقل دیگران برای حل مشکلات یا پیش‌رفت بیش‌تر در زندگی است.

/ 12 نظر / 87 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]

نمايشگاه هاست www.hostexhibition.com

با سلام به شما دوست عزيز : از سايت من ديدن کنيد براي شما يک پيشنهاد خوب دارم تبديل و بلاگ شما به سايت دائمي هاستينگ رايگان هديه ما به شما با من در تماس باشين يا هو اي دي host_iran هاست,هاست رايگان,هاستينگ,فروش هاست,خريد هاست,سرور مجازي,وي پي اس ---------------------------------------------------- يک سايت جديد براي اپلود فايل ها و عکس ها بدون محدوديت مي توانيد عضوش بشين و تا يک ترا بايت فضاي رايگان داشته با شيد تازه در ازاي دانلود هر فايلتون هم و يا معرفي زير گروه که عضو ويزه سايت شوند پول در بيارين و تا روزانه 20 دلار در امد داشته باشين .... براي دانلود از لينک هاتون لينک مستقيم تو وبلاگتون بزاريد و کلي امکانات ديگه دوست داشتين حتما به ما سر بزنيد updap.com با تشکر[گل] [گل]

تراوين

با سلام وبلاگ خوبي داري عزيز اگه دلت ميخواد فرمانروايي کني يکسري به سايت ما بزن بازي انلاين تراوين با عضويت رايگان و جوايز هفتگي و سرورهاي قدرتمند www.vikings.ir

صفورا

سلام.خوبين؟ حيفه وب به اين خوبي نيست که چنين آدرسي داره؟ ميخواي وب تو هم مثل سايتاي بزرگ يه آدرس اختصاصي داشته باشه؟ کافيه يه دامنه 3900 توماني براش بخري تا بشه يه سايت اختصاصي. بيا خودت ببين.. http://s4you.ir/1/824Nn

اميد

سلام. خوبي؟ ميخواي به زبان انگليسي مسلط بشي؟ خيلي راحته. بيا خودت ببين http://s4you.ir/1/9QXiu

سرويس وبلاگدهي پيشرو بلاگ

با سلام سرويس وبلاگدهي پيشرو بلاگ با امکانات فوق العاده شامل هر وبلاگ داراي يک فروشگاه و يک انجمن و يک چت روم اختصاصي در خدمت شماست. (بدون هيچ گونه تبليغات بر روي وبلاگها) http://pishroblog.ir پيشرو بلاگ

صدف

سلام. خوبين؟ طاعاتتون قبول. منم يه وب با موضوع موفقيت دارم. خوشحال ميشم نظر شما رو هم در مورد مطالبش بدونم :)

آيدا

سلام وبلاگ تونو ديدم واقعا وبلاگ خوبي داريد ، منم يک سايت دارم با موضوع شبکه اجتماعي به اسم کليکي ها محيط خيلي جذاب و سالمي داره با کلي عضو صميمي و مهربان که واقعا خوشحال ميشم بياي و عضو بشي اين ادرس صفحه عضويت http://clickiha.net/signup اومدي خبر بدي بيام پست هايي که گزاشتي رو بخونم . منتظرم عزيز

آرزو

سلام خوبيد ؟ دو تا مطلب اولتونو خوندم خيلي عالي بود خواستم ازتون تشکر کنم و همينطور ازتون دعوت کنم به سايت منم سر بزنيد و در صورتي که مايل بوديد يک وبلاگ خوب هم در سايت ما بسازيد شما فرد توانايي هستيد باعث افتخار مون هست به جمع کاربران سيستم وبلاگدهي ما بپيونديد ، www.sitearia.ir