جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست !

یکروز وقتى کارمندان به اداره رسیدند ، اطلاعیه بزرگى را در تابلوی اعلانات دیدند که روى

آن نوشته شده بود : دیروز فردى که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت . شما را به

شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت ١٠ در سالن اجتماعات برگزار مى‌شود دعوت

مى‌کنیم . در ابتدا ، همه از دریافت خبر مرگ یکى از همکارانشان ناراحت مى‌شدند امّا پس

از مدتى ، کنجکاو مى‌شدند که بدانند کسى که مانع پیشرفت آن‌ها در اداره مى‌شده که بوده

است . این کنجکاوى ، تقریباً تمام کارمندان را ساعت١٠ به سالن اجتماعات کشاند . رفته

رفته که جمعیت زیاد مى‌شد هیجان هم بالا مى‌رفت . همه پیش خود فکر مى‌کردند : این

فرد چه کسى بود که مانع پیشرفت ما در اداره بود؟ به هر حال خوب شد که مرد ! کارمندان

در صفى قرار گرفتند و یکى یکى نزدیک تابوت مى‌رفتند و وقتى به درون تابوت نگاه

مى‌کردند ناگهان خشکشان مى‌زد و زبانشان بند مى‌آمد .

آینه‌اى درون تابوت قرار داده شده بود و هر کس به درون تابوت نگاه مى‌کرد ، تصویر خود را

مى‌دید .

نوشته‌اى نیز بدین مضمون در کنار آینه بود : تنها یک نفر وجود دارد که مى‌تواند مانع رشد

شما شود و او هم کسى نیست جز خود شما .

شما تنها کسى هستید که مى‌توانید زندگى‌تان را متحوّل کنید .

شما تنها کسى هستید که مى‌توانید بر روى شادى‌ها ، تصورات و موفقیت‌هایتان اثر گذار باشید .

شما تنها کسى هستید که مى‌توانید به خودتان کمک کنید .

زندگى شما وقتى که رئیستان ، دوستانتان ، والدین‌تان ، شریک زندگى‌تان تغییر کنند تغییر

نمی کند .

زندگى شما تنها فقط وقتى تغییر مى‌کند که شما تغییر کنید ، باورهاى محدود کننده خود را

کنار بگذارید و باور کنید که شما تنها کسى هستید که مسئول زندگى خودتان مى‌باشید .

جهان هر کس به اندازه ی وسعت فکر اوست .

/ 0 نظر / 12 بازدید