خصوصیات اصفهانی ها! ! !

البته با عرض پوزش از اصفهانیهای عزیز ! ! !

.

جواب هیچ سوالی را نمی‌دهند و در جواب سوال شما آنها هم سوال می‌پرسند !

 

مثل1 (وقتی می‌خواهید سوار تاکسی شوید) :

 

شما : آقا کجا می‌رید ؟

 

راننده: شوما کوجا می‌خَین برین ؟

 

شما : دروازه تهران

 

راننده : در بستی ؟

 

(در اینجا اگر بگید نه راننده دیگه جوابتون رو نمی‌دهد اما اگر بگید بله) :

 

راننده : بیُین بالا

 

شما : چقدر می‌شه

 

راننده : چندی می‌خَی بدی ؟

 

شما : ... تومن

 

مستقلا از مبلغ شما جواب راننده اینه : کَمِس دادا !

 ***********************************

مثال2 (وقتی از دوستتون آدرس می‌پرسید) :

 

شما : خیاط خوب سراغ داری ؟

 

دوستتون : چی‌چی می‌خَی بیدوزی ؟

 

شما : کت و شلوار

 

دوستتون : پارچه داری؟

 

شما : بله

 

دوستتون: پارچِت خُبِس؟

 

شما: بله

 

دوستتون : چه رنگیِس ؟

 

شما : چه فرقی می‌کنه ؟

 

دوستتون: فرق می‌کونِد دادا ! فرق می‌کونِد

 

شما: خب، سورمه‌ای

 

دوستتون: مبارکِس، خَبِریِه ؟

 

شما: نه بابا، بالاخره خیاط سراغ داری یا نه ؟

 

دوستتون: اگه خبری نیس کتا شلواری سورمِی می‌خَی چیکار ؟

 

(و آخرش هم جوابتون را نمی‌دهد ! )

/ 0 نظر / 13 بازدید