پندهای لقمان حکیم

روزی لقمان به پسرش گفت :

امروز به تو سه پند می‌دهم که کامروا شوی .

اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری !

دوم اینکه در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی !

و سوم اینکه در بهترین کاخ‌ها و خانه‌های جهان زندگی کنی !

پسر لقمان گفت‌ :

ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم چطور من می‌توانم این کارها را انجام دهم ؟

لقمان جواب داد :

اگر کمی دیرتر وکمتر غذا بخوری هر غذایی که میخوری طعم بهترین غذای جهان را می‌دهد .

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده‌ای احساس می‌کنی بهترین خوابگاه جهان است .

و اگر با مردم دوستی کنی ، در قلب آنها جای می‌گیری و آنوقت بهترین خانه‌های جهان مال توست .

/ 0 نظر / 158 بازدید