درد دل های خدا با بندگانش

سوگند به روز وقتی نور می‌‌گیرد و به شب وقتی آرام می‌‌گیرد که من نه تو را رها کرده‌‌‌ام و نه با تو دشمنی کرده‌‌‌ام . (ضحی1-2)

افسوس که هر کس را به تو فرستادم تا به تو بگویم دوستت دارم و راهی پیش پایت بگذارم او را که مرا به سخره گرفتی . (یس30)

و هیچ پیامی از پیامهایم به تو نرسید مگر از آن روی گردانیدی . (انعام 4)

و با خشم رفتی و فکر کردی هرگز بر تو قدرتی نداشته‌‌‌ام(انبیا 87)

و مرا به مبارزه طلبیدی و چنان توهّم زده شدی که گمان بردی خودت بر همه چیز قدرت داری . (یونس 24)

و این در حالی بود که حتی مگسی را نمی‌‌توانستی و نمی‌‌توانی بیافرینی و اگر مگسی از تو چیزی بگیرد نمی‌‌توانی از او پس بگیری(حج 73)

پس چون مشکلات از بالا و پایین آمدند و چشمهایت از وحشت فرورفتند ، و قلبت آمد توی گلویت و تمام وجودت لرزید ، چه لرزشی ، گفتم کمک هایم در راه است و چشم دوختم ببینم که باورم میکنی اما به من گمان بردی چه گمان هایی! ( احزاب 10)

تا زمین با آن فراخی بر تو تنگ آمد پس حتی از خودت هم به تنگ آمدی و یقین کردی که هیچ پناهی جز من نداری ، پس من به سوی تو بازگشتم تا تو نیز به سوی من بازگردی ، که من مهربانترینم در بازگشتن . (توبه 118)

وقتی در تاریکی ها مرا به زاری خواندی که اگر تو را رها کنم با من می‌‌مانی ، تو را از اندوه رهانیدم اما باز مرا با دیگری در عشقت شریک کردی . (انعام 63-64)

این عادت دیرینه‌‌ات بوده است ، هرگاه که خوشحالت کردم از من روی گردانیدی و رویت را آن طرفی کردی و هر وقت سختی به تو رسید از من ناامید شده‌‌ای . (اسرا 83)

آیا من از دوشت باری را برنداشتم که پشتت را می‌‌شکست؟(سوره شرح 2-3)

غیر از من که برایت خدایی کرده است؟(اعراف 59)

پس کجا می‌‌روی؟(تکویر 26)

پس از این سخن دیگر به کدام سخن می‌‌خواهی ایمان بیاوری؟(مرسلات 50)

چه چیز جز بخشندگی‌‌ام باعث شد تا مرا که می‌‌بینی خودت را بگیری؟(انفطار 6)

مرا به یاد می‌‌آوری؟ من همانم که بادها را می‌‌فرستم تا ابرها را در آسمان پهن کنند و ابرها را پاره پاره به هم فشرده می‌‌کنم تا قطره‌‌ای باران از خلال آنها بیرون آید و به خواست من به تو اصابت کند تا تو فقط لبخند بزنی ، و این در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن قطره باران ، ناامیدی تو را پوشانده بود(روم 48)

من همانم که می‌‌دانم در روز روحت چه جراحتهایی برمی‌‌دارد ، و در شب روحت را در خواب به تمامی بازمی‌‌ستانم تا به آن آرامش دهم و روز بعد دوباره آن را به زندگی برمی‌‌انگیزانم و تا مرگت که به سویم بازگردی به این کار ادامه می‌‌دهم . (انعام 60)

من همانم که وقتی می‌‌ترسی به تو امنیت می‌‌دهم(قریش 3)

برگرد ، مطمئن برگرد ، تا یک بار دیگه با هم باشیم(فجر 28-29)

تا یک بار دیگه دوست داشتن همدیگر را تجربه کنیم . (مائده 54)

أَ لَمْ یَأْنِ لِلَّذینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِکْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ (حدید:16)

آیا وقت آن نرسیده است که دلهاى مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حقّ نازل کرده است خاشع گردد؟!!!

        

/ 0 نظر / 21 بازدید