یاد گرفتم که :

یاد گرفتم که :

1- با احمق بحث نکنم و بگذارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند .

 


2- با وقیح جدل نکنم چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه میکند .

 


3- از حسود دوری کنم چون حتی اگر دنیا را به او تقدیم کنم باز هم از من بیزار خواهد بود .


4- تنهائی را به بودن جمعی که به آن تعلق ندارم ترجیح میدهم .

/ 0 نظر / 23 بازدید