خانوم های ایرونی همشون ملکه هستند

دانشجوی انگلیسی با طعنه به دوست و همکلاسی ایرانی اش میگه : چرا خانوماتون نمیتونن با مردها دست بدن یا لمسشون کنن ؟ یعنی مردای ایرانی اینقدر کارنامه خرابی دارند و خودشون رو نمیتونن کنترل کنن ؟

دانشجوی ایرانی لبخندی میزنه و میگه : ملکه انگلستان میتونه با هر مردی دست بده و هر مردی می تونه ملکه انگلستان رو لمس کنه ؟ !

چارلز با عصبانیت میگه : نه ! مگه ملکه فرد عادیه ؟ ! فقط افراد خاصی می تونن با ایشون دست بدن و در رابطه باشن ! دانشجوی ایرانی هم بی درنگ می گه : خانوم های ایرونی همشون ملکه هستند .

/ 0 نظر / 13 بازدید