مادر

وقتی که تو 2 ساله بودی، اون، بهت یاد داد تا چه جوری راه بری. تو هم اینطوری ازش تشکر می کردی، که، وقتی صدات می زد، فرار می کردی !

وقتی که 3 ساله بودی، اون، با عشق، تمام غذایت را آماده می کرد. تو هم با ریختن ظرف غذا ،کف اتاق،ازش تشکر می کردی !

وقتی 4 ساله بودی، اون برات مداد رنگی خرید. تو هم، با رنگ کردن میز اتاق نهار خوری، ازش تشکر می کردی !

وقتی که 5 ساله بودی، اون، لباس شیک به تنت کرد تا به تعطیلات بری. تو هم، با انداختن(به عمد) خودت تو گِل، ازش تشکر کردی !

وقتی که 6 ساله بودی، اون، تو رو تا مدرسه ات همراهی می کرد. تو هم، با فریاد زدنِ: من نمی خوام برم!، ازش تشکر می کردی !

وقتی که 7 ساله بودی، اون، برات وسائل بازی بیس بال خرید. تو هم، با پرت کردن توپ بیس بال به پنجره همسایه کناری، ازش تشکر کردی !

وقتی که 8 ساله بودی، اون، برات بستنی خرید. تو هم، با چکوندن(بستنی) به تمام لباست، ازش تشکر کردی!

وقتی که 9 ساله بودی، اون، هزینه کلاس پیانوی تو رو پرداخت. تو هم، بدون زحمت دادن به خودت برای یاد گیری پیانو، ازش تشکر کردی !

وقتی که 10 ساله بودی، اون، تمام روز رو رانندگی کرد تا تو رو از تمرینفوتبال به کلاس ژیمناستیک و از اونجا به جشن تولد دوستانت، ببره. تو هم،ازش تشکر کردی، با بیرون پریدن از ماشین، بدون اینکه پشت سرت رو هم نگاهکنی !

وقتی که 11 ساله بودی، اون تو و دوستت رو برای دیدن فیلم به سینما برد. تو هم، ازش تشکر کردی، ازش خواستی که در یه ردیف دیگه بشینه !

وقتی که 12 ساله بودی، اون تو رو از تماشای بعضی برنامه های تلوزِیِون برحذر داشت. تو هم، ازش تشکر کردی، صبر کردی تا از خونه بیرون بره !

وقتی که 13 ساله بودی، اون بهت پیشنهاد داد که موهاتو اصلاح کنی. تو هم، ازش تشکر کردی، با گفتن این جمله: تو اصلاً سلیقه ای نداری !

وقتی که 14 ساله بودی، اون، هزینه اردو یک ماهه تابستانی تو رو پرداختکرد. تو هم، ازش تشکر کردی، با فراموش کردن، نوشتن یک نامه ساده !

وقتی که 15 ساله بودی، اون از سرِ کار برمی گشت و می خواست که تو رو درآغوش بگیره (ابراز محبت کنه). تو هم، ازش تشکر کردی، با قفل کردن درباتاقت!(نمی ذاشتی که وارد اتاقت بشه !

وقتی که 16 ساله بودی، اون بهت یاد داد که چطوری ماشینش رو برونی(رانندگییاد داد). تو هم، ازش تشکر می کردی، هر وقت که می تونستی ماشین رو بر میداشتی و می رفتی !

وقتی که 17 ساله بودی، وقتیکه اون منتظر یه تماس مهم بود. تمام شب رو با تلفن صحبت کردی و، اینطوری ازش تشکر کردی !

وقتی که 18 ساله بودی، اون ، در جشن فارغ التحصیلی دبیرستانت، از خوشحالیگریه می کرد. تو هم، ازش تشکر کردی،اینطوری که، تا تموم شدن جشن، پیشمادرت نیومدی !

وقتی که 19 ساله بودی، اون، شهریه دانشگاهت رو پرداخت، همچنین، تو رو تادانشگاه رسوند و وسائلت رو هم حمل کرد. تو هم، ازش تشکر کردی، با گفتنخداحافظِ خشک و خالی، بیرون خوبگاه، به خاطر اینکه نمی خواستی خودتو دست وپا چلفتی نشون بدی!!(به اصطلاح، بچه مامانی) !

وقتی که 20 ساله بودی، اون، ازت پرسید که، آیا شخص خاصی(به عنوان همسر) مدنظرت هست؟ تو هم، ازش تشکر کردی با گفتنِ: به تو ربطی نداره !

وقتی که 21 ساله بودی، اون، بهت پیشنهاد خط مشی برای آینده ات داد. تو هم،با گفتن این جمله ازش تشکر کردی: من نمی خوام مثل تو باشم !

وقتی که 22 ساله بودی، اون تو رو، در جشن فارغ التحصیلی دانشگاهت در آغوشگرفت. تو هم،ازش تشکر کردی،ازش پرسیدی که: می تونی هزینه سفر به اروپا رابرام تهیه کنی !

وقتی که 23 ساله بودی، اون، برای اولین آپارتمانت، بهت اثاثیه داد. تو هم،ازش تشکر کردی،با گفتن این جمله، پیش دوستات،:اون اثاثیه ها زشت هستن !

وقتی که 24 ساله بودی، اون دارایی های تو رو دید و در مورد اینکه، درآینده می خوای با اون ها چی کار کنی، ازت سئوال کرد. تو هم با دریدگی وصدایی(که ناشی از خشم بود)فریاد زدی:مــادررر،لطفا !

وقتی که 25 ساله بودی، اون، کمکت کرد تا هزینه های عروسی رو پرداخت کنی، ودر حالی که گریه می کرد بهت گفت که: دلم خیلی برات تنگ می شه. تو هم ازشتشکر کردی، اینطوری که، یه جای دور رو برای زندگیت انتخاب کردی !

وقتی که 30 ساله بودی، اون، از طریق شخص دیگه ای فهمید که تو بچه دار شدیو به تو زنگ زد. تو هم با گفتن این جمله ،ازش تشکر کردی، ''همه چیز دیگهتغییر کرده "

وقتی که 40 ساله بودی، اون، بهت زنگ زد تا روز تولد یکی از اقوام رویادآوری کنه. تو هم با گفتن''من الان خیلی گرفتارم'' ازش تشکرکردی

وقتی که 50 ساله بودی، اون، مریض شد و به مراقبت و کمک تو احتیاج داشت. توهم با سخنرانی کردن در مورد اینکه والدین، سربار فرزندانشون می شن، ازشتشکر کردی

و سپس، یک روز، اون، به آرامی از دنیا میره. و تمام کارهایی که تو(در حقمادرت) انجام ندادی، مثل تندر بر قلبت فرود میاد! اگه مادرت،هنوز زندههست، فراموش نکن که بیشتر از همیشه بهش محبت کنی ...و، اگه زنده نیست،محبت های بی دریغش رو فراموش نکن و به راحتی از اونها نگذر...همیشه به یادداشته باش که به مادرت محبت کنی و اونو دوست داشته باشی، چون، در طول عمرتفقط یه مادر داری !

 

 تقدیم به مادر عزیزم

/ 0 نظر / 24 بازدید