آشی برات بپزم که یک وجب روغن روش باشه

خود اعلیحضرت هم بالای ایوان می‌نشست و قلیان می‌کشید و از آن بالا نظاره‌گر

 

کارها بود . سر آشپزباشی ناصرالدین شاه مثل یک فرمانده نظامی امر و نهی می کرد

 

بدستور آشپزباشی در پایان کار به در خانه هر یک از رجال کاسه آشی فرستاده میشد

 

و او می‌بایست کاسه آن را از اشرفی پر کند و به دربار پس بفرستد . کسانی را که

 

خیلی می‌خواستند تحویل بگیرند روی آش آنها روغن بیشتری می‌ریختند . پر واضح

 

است آن که کاسه کوچکی از دربار برایش فرستاده میشد کمتر ضرر می‌کرد و آنکه

 

مثلا یک قدح بزرگ آش (که یک وجب هم روغن رویش ریخته شده) دریافت

 

میکرد حسابی بدبخت میشد . به همین دلیل در طول سال اگر آشپزباشی مثلا با

 

یکی از اعیان و یا وزرا دعوایش میشد ، آشپزباشی به او می‌گفت : بسیار خوب ! بهت

 

حالی می‌کنم دنیا دست کیه ! آشی برات بپزم که یک وجب روغن رویش باشد .

/ 0 نظر / 16 بازدید