پیشنهاد به خدا

به خدا گفتم :

بیا جهان را قسمت کنیم

آسمون واسه من اَبراش مال تو

دریا مال من موجش مال تو

ماه مال من خورشید مال تو .

خدا خندید و گفت :

تو انسان باش ، همه دنیا مال تو .

من هم مال تو .

/ 0 نظر / 10 بازدید