آموزش آداب معاشرت به کودک

همچنین به فرزندان خود موارد زیر را بیاموزید :

1- به کودکان خود مجموعه‌ای از کلمات مودبانه همچون : لطفا ، اگر ممکن است ، بفرمایید و . . . را یاد دهید .

2- به آنها یاد دهید وقتی به کسی معرفی می‌شوند ، رفتارهای مودبانه‌ای همچون از جا برخاستن ، سلام کردن ، لبخند بر لب داشتن و دست دادن داشته باشند .

3- بدانند وقتی کسی به آنها لطف می‌کند ، سپاسگزاری کنند .

4- مسوولیت‌های کوچک به فرزندانتان بدهید تا در آینده بتوانند مسئولیت‌پذیر شوند . ( آب دادن به گل‌ها ، پختن غذاهای ساده ، اتو کردن لباس و . . . )

5- فرزندان خود را راحت‌طلب بار نیاورید . (هر کاری را برایشان انجام ندهید)

6- اگر اشتباهی کردند یا باعث زحمت برای کسی شدند ، معذرت‌ خواهی کنند.

7- شایسته است کودکانتان عفت کلام داشته باشند و از بیان بعضی کلمات خجالت بکشند . در معاشرت با دیگران والدین می‌توانید کودکانتان را عادت دهید تا با احترام به اشخاص پاسخ دهند . در عوض گفتن « هوم » ، « هان » بهتر است « بله » ، « خیر » و « حتما » بگویند .

8- پاسخ یک کلمه‌ای بیش از حد صریح است ؛ اضافه کردن چند لغت به لطافت صحبت می‌افزاید . کودک باید تکیه‌ کلام‌ها را از جملات خود حذف کند ، چرا که تکیه‌ کلام‌ها به طور کلی خسته‌ کننده است . همچنین کودکان باید بدانند مکث کردن ( نه طولانی )‌ در حین صحبت خوب است ، چرا که باعث فکر کردن قبل از شروع صحبت می‌شود .

9- فرزند‌تان را تشویق کنید واضح صحبت کند ، چراکه زیر لب سخن گفتن فاقد گیرایی بوده و هوش و ذکاوت وی را زیر سوال می‌برد .

/ 0 نظر / 70 بازدید